Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet har fått mye fokus i de senere årene. Det fikk kanskje særlig mye oppmerksomhet av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som blant annet tok det opp i nyttårstalen for 2004. Her nevnte han at ca. 200 000 norske arbeidstakere kan være offer for mobbing, og at selvmord på grunn av mobbing forekommer oftere enn dødsulykker på norske arbeidsplasser. En annen kjent mobbesak er Valla/Yssen-saken. Yssen hevdet å ha blitt mobbet av Valla, mens Valla ikke opplevde hennes handlinger som mobbing. Dette bidro også til en diskusjon om mobbing i arbeidslivet, sammen med en diskusjon om hva som kan kalles mobbing.

Noen av Norges fremste forskere og eksperter på området er med i Bergen Bullying Research Group, ledet av Ståle Einarsen. Gjennom studier har de funnet at ca 5% av norske arbeidstakere sier de har blitt utsatt for alvorlig mobbing. Når det gjelder hvem disse mobbeofrene er ser det ut til at menn og kvinner utsettes for mobbing i like stor grad, men at det kanskje kan være forskjell i typen mobbing de utsettes for. Eldre opplever mer mobbing enn yngre, og det ser også ut til å oppstå særlig hyppig i større bedrifter, mannsdominerte bedrifter og i industri. Når det gjelder mobberen vet vi at menn er overrepresenterte, og at 50% av mobberne er ledere.

Men hva er egentlig mobbing? Mobbing kan sies å være en situasjon der en person over tid utsettes for flere negative handlinger, på en slik måte at offeret har vanskelig for å forsvare seg mot angrepene. Det er varigheten og maktforholdet mellom partene som skiller mobbing fra konflikter og enkeltstående negative handlinger. I konflikter på arbeidsplassen kan partene være mer eller mindre likeverdige, men konflikter kan likevel føre til mobbesituasjoner dersom den eskaleres og maktforholdet blir skjevt. I praksis betyr dette at vi snakker om mobbing hvis en blir utsatt for negative handlinger, som f.eks. erting, ryktespredning og utfrysning, hvis disse angrepene skjer jevnlig over tid, og hvis en ikke har samme maktposisjon som angriperen. Denne makten kan dreie seg om at en ikke føler at en kan ta igjen med samme mynt uten at det får konsekvenser for en selv.

Mobbing er samtidig en subjektiv opplevelse, og mange kan oppleve seg som et offer for mobbing selv om ikke de kriteriene er helt på plass. På den andre siden kan også den som mobber oppleve situasjonen helt annerledes, som f.eks. kameratslig spøk. Hvem har da rett? Jeg vil si at dersom noen føler seg mobbet, så er det mobbing. Likevel kan man ikke da gå utfra at den som utfører mobbingen har en ond intensjon å plage offeret. Temaet er dermed langt fra å være svart-hvitt, og det kan være vanskelig for alle parter, inkludert arbeidsgiver, å ta tak i slike situasjoner. Flere mobbeofre kan kvie seg for å ta det opp med sjef eller mobberen i frykt for at mobbingen vil bli verre eller for at ledelsen ikke vil gjøre noe med problemet. Det er likevel viktig at dette gjøres ettersom mobbing kan få alvorlige konsekvenser. I de verste tilfeller kan det føre til posttraumatisk stresslidelse, depresjon og andre psykosomatiske lidelser, samtidig som det kan gå hardt ut over trivselen i arbeidet.

Hva kan du gjøre dersom du blir mobbet?

Ifølge arbeidstilsynet skal alle arbeidsplasser ha rutiner for hvordan de skal håndtere slike personalsaker. De råder de som føler seg mobbet til å henvende seg skriftlig til nærmeste leder, tillitsvalgt eller eller verneombud. Etter dette vil vanligvis den som er mobberen kobles inn for å få i gang en dialog. Arbeidstilsynet mener også at arbeidsgiver bør tilby offeret medisinsk hjelp for de eventuelle konsekvenser situasjonen har hatt. Arbeidsgiver har plikt til å beskytte arbeidstakere mot mobbing, men dersom rutiner ikke er på plass og lite eller ingenting blir gjort, kan det være aktuelt å kontakte arbeidstilsynet eller fagforening.

Kilder og aktuelle linker:

Bergen Bullying Research Group

Arbeidstilsynet

Einarsen, S., Raknes, B. I., Matthiesen, S. B., Hellesøy, O. H. (1994). Mobbing og harde personkonflikter: Helsefarlig samspill på arbeidsplassen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s